eBrand's quick links


More Latest

Cùng Tweet, cùng Wave với eBrandium.com
 
Bạn đã biết gì về Google Wave?
Bạn muốn nhận được thư mời dùng thử Google Wave


Rất đơn giản, hãy tham gia chương trình “Cùng Tweet, cùng Wave với eBrandium.com” để có được thư mời dùng thử Google Wave từ chúng tôi.

1/ Thời gian
Chương trình kéo dài đến khi Google Wave có phiên bản chính thức dành cho tất cả mọi người.

2/ Cách thức tham gia
Có hai cách thức để nhận Google Wave từ chúng tôi:
- Cách thứ 1: Sử dụng Twitter.com:
Follow @ebrandium và Tweet nội dung này: @ebrandium tặng Google Wave Invitation http://bit.ly/7Z2asN
Nếu chưa là thành viên, bạn có thể đăng ký ở đây. 
 
- Cách thứ 2: Gởi email:
Bạn hãy gởi đến cho chúng tôi địa chỉ email của bạn, chúng tôi sẽ gởi thư mời dùng thử Google Wave qua email cho bạn. Địa chỉ email của chúng tôi là: contact@ebrandium.com
 
 
*** Cập nhật kết quả 2 tuần chạy Google Wave ***
 
Tuần 1 (30/11/2009 - 5/12/2009)
 
Công bố danh sách trúng giải tuần 1 
Danh sách những Twitterers nhận Google Wave Invitation của tuần 1:
 
 No. Twitterers
 1 @vnsecurity
 2 @archxt
 3 @kitty0312
 4 @codelyoko14
 5 @hoangduyen
 6 @tranduyninh
 7 @vinhwng
 8 @soldier992
 9
 @hoangducbk
 10 @MinhQuang88

Và người may mắn nhất nhận được USB 4GB của tuần 1là: @vnsecurity với số Followers là: 1030

Xin chúc mừng bạn @vnsecurity

Chúng tôi sẽ liên lạc với các bạn trúng giải qua direct message trên Twitter.
Chúc mừng tất cả các bạn!!! 

 
Tuần 2 (7/12/2009 - 12/12/2009)
 
Công bố danh sách trúng giải tuần 2
Đã gởi Google Wave Invitation.
 
 

* Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy gởi tweet cho chúng tôi tại @ebrandium hoặc email contact@ebrandium.com