eBrand's quick links


More Latest

SEO Việtnam >> Thư viện >> Kho eBooks >> 10 câu hỏi về định vị cho thương hiệu
Nghề marketing
1) Định vị là gì ? 
2) Cần định vị đối với sản phẩm nào ? 
3) Thương hiệu Việt Nam đã được định vị ra sao? 
4) Nên định vị trước hay sau khi xây dựng thương hiệu ? 
5) Các bước của một phương án định vị như thế nào? 
6) Thế nào là khách hàng mục tiêu ? 
7) Tại sao phải phân tích đối thủ cạnh tranh trước khi tiến hành định vị ? 
8) Cần nghiên cứu những thuộc tính gì của sản phẩm ? 
9) Sơ đồ định vị là gì ? Cách thiết lập thế nào ? 
10)Những điều kiện gì ảnh hưởng tới phương án định vị cuối cùng ? 


Đọc tiếp và tải file pdf eBook: 10 câu hỏi về định vị cho thương hiệu